Teplo - Vyhlášky

Na základe vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 428/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti, uverejňujeme vyhodnotenia:

za kalendárny rok 2010:

za kalendárny rok 2011:

za kalendárny rok 2012:

za kalendárny rok 2013:

za kalendárny rok 2014:

Vyhlášky č.88/2015 Z.z.

za kalendárny rok 2015:

za kalendárny rok 2016:

za kalendárny rok 2017: