Teplo - Štandardy kvality

Na základe vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 316/2008, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla, uverejňujeme štandardy kvality:

za kalendárny rok 2009:

za kalendárny rok 2010:

Vyhlášky číslo 92/2011 Z.z.

za kalendárny rok 2011:

Vyhlášky č. 92/2011 Z.z. za obdobie od 1.1.2012 do 14.9.2012 a Vyhlášky č. 277/2012 Z.z. za obdobie od 15.9.2012 do 31.12.2012

za kalendárny rok 2012:

Vyhlášky č. 277/2012 Z.z. za

za kalendárny rok 2013:

za kalendárny rok 2014:

za kalendárny rok 2015:

za kalendárny rok 2016:

za kalendárny rok 2017: