Servis

Spoločnosť MsBP Servis, s.r.o. vám ponúka svoje služby v oblasti:

Kúrenárske práce

 • Návrh, výpočet, dodávka materiálu a realizácia kúrenia rodinného domu
 • Výmena a premiestnenie radiátorov
 • Výmena kotlov a bojlerov
 • Montáž rozvodov ústredného kúrenia a teplej vody
 • Opravy
 • Iné

Vodoinštalačné práce

 • Montáž a opravy rozvodov studenej vody
 • Montáž čističiek odpadových vôd pre rodinné domy
 • Montáž a čistenie odpadu
 • Opravy
 • Iné

Zámočnícke práce

 • Montáž a opravy automatických zatváračov dverí
 • Zváračské a paličské práce
 • Opravy

Elektroinštalačné práce

 • Montáž a rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie
 • Dopojenie spotrebičov
 • Opravy

Drobné stavbárske práce

 • Murárske práce
 • Maliarske práce
 • Drobné stavebné úpravy
 • Prerábanie jadier
 • Obkladanie
 • Pokladanie zámkovej dlažby

Plynárenské práce

 • Dopájanie plynových spotrebičov
 • Realizácia vnútorných plynových rozvodov(od plynomeru)

Uvedené práce vieme realizovať dodávateľsky na kľúč.

 

Cena:

V pracovný deň v pracovný čas od 6:30-14:30                   15,00€ bez DPH

V pracovný deň po pracovnom čase                                 19,00€ bez DPH

V dni pracovného volľa a pracovného pokoja                       25,00€ bez DPH

 

Vedúci údržby: Ing. Branislav Kalús 0907 756 384, 042/4651712