Teplo - Rozhodnutia ÚRSO

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o výške maximálnej ceny tepla na obdobie:

od 1.1.2011 do 31.12.2011:


od 1.1.2012 do 31.8.2012:


od 1.9.2012 do 31.12.2012:


od 1.1.2013 do 31.12.2013:

 

od 1.1.2014 do 31.12.2014:

 

od 1.1.2015 do 31.12.2015:

 

od 1.1.2016 do 31.12.2016:

 

od 1.1.2017 do 31.12.2017:

 

od 1.1.2018 do 31.12.2018: