Teplo - Oznamy

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

V zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že v termíne od: 22.08.2018  08:00 hod do: 23.08.2018  16:00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, z dôvodu vykonávania plánovaných opráv na sústave tepelných zariadení.