Legislatíva - Údaje MsBP Servis - Faktúry

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob úhrady Poznámka
Faktúry MsBP Servis_5/2018 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis_4/2018 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis_3/2018 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis_2/2018 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis_1/2018 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 12/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 11/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 10/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 9/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 8/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 7/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 6/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 5/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 4/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 3/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 2/2017 nestanovený 0.00 Eur
Faktúry MsBP Servis za 1/2017 nestanovený 0.00 Eur