Usetrite s nami

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie zostáva zefektívnenie výroby tepla v tepelnom zdroji PK Sedlište a tým dosiahnutie nižšej ceny tepla ako aj diverzifikácia energetických vstupov potrebných pre výrobu tepla.

viac


Úvod

Novinky

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

V zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že v termíne od: 22.08.2018  08:00 hod do: 23.08.2018  16:00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, z dôvodu vykonávania plánovaných opráv na sústave tepelných zariadení.

Viac