Usetrite s nami

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie zostáva zefektívnenie výroby tepla v tepelnom zdroji PK Sedlište a tým dosiahnutie nižšej ceny tepla ako aj diverzifikácia energetických vstupov potrebných pre výrobu tepla.

viac


Úvod

Novinky

Prerušenie dodávky tepla

Vážení odberatelia tepla, podľa Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája.

Dodávateľ tepla začne dodávať teplo na vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty nad túto hodnotu.

Dodávateľ tepla preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Keďže tieto podmienky už nastali, oznamujeme Vám, že spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.  dňom 13. apríla 2018 prerušuje dodávku tepla na vykurovanie.

Ak sa počasie znovu zmení a vonku sa ochladí pod priemernú teplotu určenú vyhláškou, kúrenie opätovne spustíme.

Viac