Usetrite s nami

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie zostáva zefektívnenie výroby tepla v tepelnom zdroji PK Sedlište a tým dosiahnutie nižšej ceny tepla ako aj diverzifikácia energetických vstupov potrebných pre výrobu tepla.

viac


Úvod

Novinky

Sadzobník úhrad nákladov

Od 1.1.2017 platí Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z.z., ktorý nájdete v časti O firme - Sadzobník úhrad

 

 

 

 

 

 

Viac